Jewel of Chaos/ Creation Exchange

BG: Тук ще бъдат записвани всички събития.
EN: All events will be recorded here.
Locked
pero95
Admin
Admin
Posts: 10
Joined: 28 Sep 2018, 21:59

Jewel of Chaos/ Creation Exchange

Post by pero95 » 25 Nov 2020, 15:11

Вече може да заменяте jewels of chaos/ creation за определенo количество и тип box of kundun.
Обмяната става при админ от колектива на DevilMu.
Задължително условие е да се премине през всеки вид box of kundun, за да стигнете до последния. С течение на времето ще бъдат добавени box of kundun +4/5.
Всеки играч, който вече е обменил камъни до последният вид box of kundun, може да продължава да ги обменя за box of kundun по избор, спрямо описаното количество по-долу.
You can exchange your jewels of chaos/ creation for a certain quantity and type of box of kundun.
The exchange is made by admins from DevilMu staff.
To get to the last level of box of kundun, you have to go through all of them. Box of kundun +4/5 will be added later in the game.
Any player who already had exchanged jewels to the last level can continue to exchange them for boxes of kundun of their choosing by the exchange rate below.
Exchange rate:

300 jewel of chaos or jewel of creation = 30 box of kundun+1

350 jewel of chaos or jewel of creation = 30 box of kundun+2

400 jewel of chaos or jewel of creation = 30 box of kundun+3

500 jewel of chaos or jewel of creation = 30 box of kundun+4

600 jewel of chaos or jewel of creation = 30 box of kundun+5

Locked