Hall Of Fame Rules

BG: Тук може да намерите всички новини около DeviL Mu Easy.
EN: Here you can find all news about DeviL Mu Easy.
Locked
User avatar
DeviLMu
Admin
Admin
Posts: 239
Joined: 08 May 2013, 14:48
Име: DeviLMu
Guild: DeviLMu Administrators
Location: DeviLMu
Contact:

Hall Of Fame Rules

Post by DeviLMu » 12 Mar 2019, 22:23

Hall Of Fame Правила:


• 1.Всякакъв вид подготовка като набавяне на колби се прави преди евента, не в процес на протичането му. Също така е забранено да се играе с повече от 1 герой в един КЛАС!!!
• 2. Трябва да станете убиец с поне 3 убийства, преди да е започнал евента.
• 3. Битката се спира ако до 2 минути няма убийство. Тогава се сваля един предмет от сета и се продължава от начало. При МГ-тата е възможно да се спре ползването на skill на щита. (По преценка на GM/ADMIN , който води събитието.)
• 4. Забранени са смяна на предмети и статсове по време на евента.
• 5. На евента е разрешено на играч да има само до 4 предмета с Ref и HP. Тези 4 предмета включват и пръстените.
• 6. Да мърдате по време на дуел е забранено за расите: Dark Lord, Muse Elf, Soul Master и Blade Knight! Играчите са длъжни да останат на същото място, в което са започнали въпросния дуел!
• 7. При disconnect се чака до 1 мин. да се появи обратно играча и съответната точка се преиграва отначало.
• 8. Пазете тишина и не пишете глупости.
• 9. При спорене с ГМ/Админ може да получите 1 ден бан.
• 10. Носенето на Щит от class Blade Knight е забранено.
• 11. При клас Dark Lord е възможно да ви помолят, да свалите своя Dark Horse, при наличието на много равни точки, така нареченият ( X ).
• 12. Забранени магии, който не трябва да ползвате по време на евента:

> Soul Master - Teleport, Lightning
> Muse Elf - Ice Age
> Magic Gladiator - Weapon Skill, Lightning, Twisting Slash & Spiral Slash
> Blade Knight - Weapon Skill

• 13. Забранено е по време на дуел да удряте опонента си с ляво копче.
• 14. Всяка раса има определен лимит на кръвта. Ако превишавате тази кръв ще бъдете дисквалифициран/а.
• 15. Забранява се ползването на Imp и Guardian Angel при расите:
-1. Muse Elf
-2. Blade Knight
-3. Dark Lord
-4. Soul Master

При расата - Magic Gladiator използването им е позволено!

• 16. При допускането на 3 грешки (RE), опонентът ви автоматично получава точка.
• 17. Играчите са длъжни да заснемат всеки 1 Дуел по време на събитието.

По преценка на ГМ/Админ , Правилата могат да бъдат променени по време на Евента.


Формула за Максимална кръв по време на Hall Of Fame Event:


Soul Master - Ресовете х 370 (Пример: За 84 реса максималната кръв ще бъде 31 080)
Muse Elf - Ресовете х 400 (Пример: За 84 реса максималната кръв ще бъде 33 600)
Magic Gladiator - Ресовете х 540 (Пример: За 84 реса максималната кръв ще бъде 45 360)
Blade Knight -Reset Number х 730 (Пример: For 84 resets maximum health will be 61 320)

Dark Lord - Ресовете х 550(Пример: За 84 реса максималната кръв ще бъде 46 200)


Имате право на 50 Кръв толеранс от наша страна!
Пример: Разрешена кръв - 20,000 , До 20,050 се толерира.


Hall Of Fame Rules:


• 1. You have to be prepared with Health potions and etc.
• 2. You have to become a killer with at least 3 kills before the event starts.
• 3. If there is no kill in the duel within 2 minutes the duel stops. Then one of the players' items must be removed and the duel continues from the beginning. Except for MGs, they stop using shield skill.
• 4. It's forbidden to change your items or stats during the event.
• 5. You are allowed only to have 4 items with +ref+hp on the event. Those items include rings.
• 6. Moving during the duel is forbidden for: Dark Lord, Muse Elf, Soul Master & Blade Knight! The players are obliged to stay at the place where they started the match!
• 7. If someone gets disconnect we wait 1 min and the fight starts again.
• 8. Keep quiet and don't spam in chat.
• 9. Do not argue with GM/Admins or you will be banned for 1 day.
• 10. Wearing a Shield from class Blade Knight is forbidden.
• 11. Forbidden skills which you are not allowed to use during the event:

> Soul Master - Teleport, Lightning
> Muse Elf - Ice Age
> Magic Gladiator - Weapon Skill, Lightning, Twisting Slash & Spiral Slash
> Blade Knight - Weapon Skill

• 12. It's forbidden during a duel to hit your opponent with the left mouse button.
• 13. Each class of hero has a certain max hp limit. If you exceed the max hp limit, you will be disqualified.
• 14. The use of Imp and Guardian Angel is forbidden for these class heroes:
-1. Muse Elf
-2. Blade Knight
-3. Dark Lord

-4. Soul Master

For - Magic Gladiator it is allowed!

• 15. After 3 mistakes (RE), a point is automatically added to your opponent
• 16. You must to record all of your duels during the event.
At the discretion of GM/Admin , Rules can be changed during the Event.

Maximum Health Formula during Hall Of Fame Event:


Soul Master - Reset Number х 370(Example: For 84 resets maximum health will be 31 080)
Muse Elf - Reset Number х 400(Example: For 84 resets maximum health will be 33 600)
Magic Gladiator - Reset Number х 540(Example: For 84 resets maximum health will be 45 360)
Blade Knight - Reset Number х 730(Example: For 84 resets maximum health will be 61 320)
Dark Lord - Reset Number х 550(Example: For 84 resets maximum health will be 46 200)
You are entitled to 50 Blood Tolerance!
For Example: If you have 20,000 hp, you will be tolerated to 20,050 hp!
Как протича Събитието:

• 1. Евентът се провежда всяка седмица в ден и час, посочен от ГМ/Админ, който го води.
• 2. Дуелите са от типа 1 срещу 1 и са с директни елиминации, като всяка раса се провежда по отделно.
• 3. Викат се играчите по раси в този ред: DL , ME , SM , MG , BK.
• 4. Станете убиец, заредете се с колби, проверете инвентара и предметите си. Като видите вашата раса на екрана пишете за move на GM на лично.
• 5. След като започне евента и ви извикат с име трябва да излезнете пред замъка, за да се биете 1vs1 с друг играч. Задължително е да използвате "Switch Character" преди да се биете.
• 6. Game Master-a първо ще ви пита дали сте готови с въпрос 'ready?' и 2-та играча трябва да напишат "y"/"yes". След това началото на дуела се обява със съобщение СТАРТ от GM.
• 7. При Фал старт дуела се спира и се започва отначало. При 3 Фал Старта от 1 и същ играч, той автоматично губи дуела!
• 8. Дуелите се провеждат на принципа 2 от 3.
• 9. Ако станете 1-ви, 2-ри или 3-ти от вашата раса ще получите награда.

Наградите са:
1-во място: 3 000 кредита + item до Box of Kundun +5
2-ро място: 2 000 кредита + 5x Box of Kundun +5
3-то място: 1 500 кредита + 3x Box of Kundun +5
Here is how the event is held:

• 1. The event is held every weekday and time designated by GM / Admin, who leads.
• 2. The duels are the type 1 vs 1 and with direct eliminations, each class is held separately.
• 3. All players are called by classes in this order: DL , ME , SM , MG , BK.
• 4. Become killer, charge with health potions, check your inventory and items. When you see your class on the screen, send Private message to a GM and he will move you to the event place.
• 5. After the event start and you are called to a fight, you have to go out of the castle and fight 1vs1 with another player. You have to switch character before the battle!
• 6. The Game Master will first ask you if you are ready with a question like 'ready?', and the players have to write - "y"/"yes". Then the duel begins when the GM writes START.
• 7. In a false start, the duel is overplayed. In 3 False Starts by the same player, this player lose the duel automatically!
• 8. The duels are held to the principle 2 out of 3.
• 9. If you become 1st, 2nd or 3rd place, you will get one of the following rewards.

The Rewards are:
> 1st place: 3,000 credits + item from Box of Kundun +5
> 2nd place: 2,000 credits + 5x Box of Kundun +5
> 3rd place: 1,500 credits + 3x Box of Kundun +5
DevilMu and Social Networks

Site: "DeviLMu"
Facebook: "DeviLMu"

Locked