Hall Of Fame Rules

BG: Тук може да намерите всички новини около DeviL Mu Easy.
EN: Here you can find all news about DeviL Mu Easy.
Locked
User avatar
Syreith
Admin
Admin
Posts: 62
Joined: 05 Nov 2013, 00:03
Skype: live:Limitless97
Име в играта: Limitless
Location: Elhovo - Las Vegas
Contact:

Hall Of Fame Rules

Post by Syreith » 12 Mar 2019, 22:23

Hall Of Fame Правила:


• 1.Всякакъв вид подготовка като набавяне на колби, сатани и др. се прави преди евента, не в процес на протичането му. Също така е забранено да се играе с повече от 1 герой в един КЛАС!!!
• 2. Трябва да станете убиец с поне 3 убийства, преди да е започнал евента.
• 3. Битката се спира ако до 2 минути няма убийство. Тогава се сваля един предмет от сета и се продължава от начало. При МГ-тата е възможно да се спре ползването на skill на щита. (По преценка на GM/ADMIN , който води събитието.)
• 4. За да не се губи интересът към евента, силните играчи със 2 поредни победи пропускат следващият евент.
• 5. Забранени са смяна на предмети и статсове по време на евента.
• 6. На евента е разрешено на играч да има само до 4 предмета с Ref и HP. Тези 4 предмета включват и пръстените.
• 7. Да мърдате по време на дуел е забранено само за расата Muse Elf!
• 8. При disconnect се чака до 1 мин. да се появи обратно играча и съответната точка се преиграва отначало.
• 9. Пазете тишина и не пишете глупости.
• 10. При спорене с ГМ/Админ може да получите 1 ден бан.
• 11. Носенето на Щит от class Blade Knight е забранено.
• 12. При клас Dark Lord е възможно да ви помолят, да свалите своя Pet (Imp, Guardian Angel, Dark Horse), при наличието на много равни точки, така нареченият ( X ).
• 13. Забранени магии, който не трябва да ползвате по време на евента:

> Soul Master - Teleport, Lightning
> Muse Elf - Ice Age
> Magic Gladiator - Weapon Skill, Lightning

• 13. Забранено е по време на дуел да удряте опонента си с ляво копче.
• 14. Всяка раса има определен лимит на кръвта. Ако превишавате тази кръв, трябва да си смените статса.

По преценка на ГМ/Админ , Правилата могат да бъдат променени по време на Евента.


Формула за Максимална кръв по време на Hall Of Fame Event:


Soul Master - Ресовете х 400 (Пример: За 62 реса максималната кръв ще бъде 24 800)
Muse Elf - Ресовете х 500 (Пример: За 62 реса максималната кръв ще бъде 31 000)
Magic Gladiator - Ресовете х 450 (Пример: За 62 реса максималната кръв ще бъде 27 900)
Blade Knight -Reset Number х 1000 (Example: For 62 resets maximum health will be 62 000)

Dark Lord - Ресовете х 1000 (Пример: За 62 реса максималната кръв ще бъде 62 000)


Имате право на 50 Кръв толеранс от наша страна!
Пример: Разрешена кръв - 20,000 , До 20,050 се толерира.


Hall Of Fame Rules:


• 1. You have to be prepared with Health potions , satans , alcohol and etc.
• 2. You have to become a killer with at least 3 kills before the event starts.
• 3. If there is no kill in the duel within 2 minutes the duel stops. Then one of the players' items must be removed and the duel continues from the beginning. Except for MGs, they stop using shield skill.
• 4. If someone has 2 Hall of Fame wins in a row he has to miss the next event.
• 5. It's forbidden to change your items or stats during the event.
• 6. You are allowed only to have 4 items with +ref+hp on the event. Those items include rings.
• 7. Moving is not allowed during a duel only for class Muse Elf.
• 8. If someone gets disconnect we wait 1 min and the fight starts again.
• 9. Keep quiet and don't spam in chat.
• 10. Do not argue with GM/Admins or you will be banned for 1 day.
• 11. Wearing a Shield from class Blade Knight is forbidden.
• 12. Forbidden skills which you are not allowed to use during the event:

> Soul Master - Teleport, Lightning
> Muse Elf - Ice Age
> Magic Gladiator - Twisting Slash, Weapon Skill, Lightning

• 13. It's forbidden during a duel to hit your opponent with the left mouse button.
• 14. Each class of hero has a certain max hp limit. If you exceed the max hp limit you must change your stats.

At the discretion of GM/Admin , Rules can be changed during the Event.


Maximum Health Formula during Hall Of Fame Event:


Soul Master - Reset Number х 400 (Example: For 62 resets maximum health will be 24 800)
Muse Elf - Reset Number х 500 (Example: For 62 resets maximum health will be 31 000)
Magic Gladiator - Reset Number х 450 (Example: For 62 resets maximum health will be 27 900)
Blade Knight - Reset Number х 1000 (Example: For 62 resets maximum health will be 62 000)

Dark Lord - Reset Number х 1000 (Example: For 62 resets maximum health will be 62 000)You are entitled to 50 Blood Tolerance!
For Example: If you have 20,000 hp, you will be tolerated to 20,050 hp!
Как протича Събитието:

• 1. Евентът се провежда всяка седмица в ден и час, посочен от ГМ/Админ, който го води.
• 2. Дуелите са от типа 1 срещу 1 и са с директни елиминации, като всяка раса се провежда по отделно.
• 3. Викат се играчите по раси в този ред: DL , ME , SM , MG , BK.
• 4. Станете убиец, заредете се с колби, проверете инвентара и предметите си. Като видите вашата раса на екрана пишете за move на GM на лично.
• 5. След като започне евента и ви извикат с име трябва да излезнете пред замъка, за да се биете 1vs1 с друг играч. Задължително е да използвате "Switch Character" преди да се биете.
• 6. Game Master-a първо ще ви пита дали сте готови с въпрос 'ready?' и 2-та играча трябва да напишат "y"/"yes". След това началото да дуела се обява със съобщение СТАРТ от GM.
• 7. При Фал старт дуела се спира и се започва отначало. При 3 Фал Старта от 1 и същ играч, той автоматично губи дуела!
• 8. Дуелите се провеждат на принципа 2 от 3.
• 9. Ако станете 1-ви, 2-ри или 3-ти от вашата раса ще получите награда.

Наградите са:
> 1-во място: Ancient item по избор на играча + 3,500 кредити
> 2-ро място: 2,500 кредити
> 3-то място: 2,000 кредити
Here is how the event is held:

• 1. The event is held every weekday and time designated by GM / Admin, who leads.
• 2. The duels are the type 1 vs 1 and with direct eliminations, each class is held separately.
• 3. All players are called by classes in this order: DL , ME , SM , MG , BK.
• 4. Become killer, charge with health potions, check your inventory and items. When you see your class on the screen, send Private message to a GM and he will move you to the event place.
• 5. After the event start and you are called to a fight, you have to go out of the castle and fight 1vs1 with another player. You have to switch character before the battle!
• 6. The Game Master will first ask you if you are ready with a question like 'ready?', and the players have to write - "y"/"yes". Then the duel begins when the GM writes START.
• 7. In a false start, the duel is overplayed. In 3 False Starts by the same player, this player lose the duel automatically!
• 8. The duels are held to the principle 2 out of 3.
• 9. If you become 1st, 2nd or 3rd place, you will get one of the following rewards.

The Rewards are:
> 1st place: Ancient + 3,500 credits
> 2nd place: 2,500 credits
> 3rd place: 2,000 credits

Locked