Page 1 of 1

Prestige II

Posted: 20 Oct 2018, 17:08
by DeviLMu
Prestige
(Exclusive Series of Tournaments)
Съвсем скоро за втори път в историята на DevilMU, ще се проведе еднo великолепно събитие !
В определени последоватлни дни, ще се организират няколко турнира, от които победителите ще бъдат възнаградени с реални награди.