Page 1 of 1

Screenshot Event [Ends: 22.09.18/22:00]

Posted: Sat, 22 Sep 2018, 18:59
by DeviLMu
Тематика на събитието:
Независима България!


Срок:
Начало: 22.09.2018
Край: 22.09.2018

Критерии за Оценка:
1. Оригиналност и креативност /фон, позициониране, тематика и т.н/
2. Позволява се изрязване на излишни части
3. Забранява се цялостен едит с Photoshop
4. Победителите ще се изберат чрез жури

Награден Фонд:
Първо място: 3 000 кредита

Участници:
1. Mag!c
Image

2. BULGARIA
Image

3. SpecialKid
Image

4. Smooth
Image

5. Static
Image

6. NuschetO
Image

ПОБЕДИТЕЛ:

>>> NuschetO <<<