Правила за играчите

BG: Моля прочетете правилата, за да нямате проблеми с екипа на форума!
EN: Please read the rules , for not havin any problems with the forum staff
Locked
User avatar
DeviLMu
Support
Support
Posts: 188
Joined: 08 May 2013, 14:48
Име: DevilMU
Guild: DevilMU Administators
Location: DevilMU
Contact:

Правила за играчите

Post by DeviLMu » 14 Mar 2019, 12:12

1. Забранено е псуването или споренето с Админи или Гейм Мастъри!
2. Забранено е да се рекламират други сървъри.
3. Забранено е да ползвате всякакви видове хакове и непознати програми.
4. Забраненo е да слагате всякакъв вид патчове в Game Client-a си.
5. Забранени са trade измамите. Правете снимки винаги когато правите сделки.
6. Забранено е бъгването на златните животни с Ice Age или Poison. Моля снимайте нарушителите, за да си получат наказанието.
7. Забранено е да бягате от Guild War, Vip Duel! Ако някой ви избяга от War или Vip Duel незабавно снимайте, за да си получи наказанието.
8. Размени на акаунт, предмети, сделки за СМС или кредити се извършват само в присъствието на Administrator! Ние не носим отговорност при следки на ваша глава без поставено лице.
9. Забранено е да се представяте за Админ, Гейм Мастър или член на Hall Of Fame.
10. Забранени са заплахите с бан.
11. Забранено е да псувате или кълнете.
12. Моля, избягвайте спама на POST.
13. Забранено е даването на /trade или /party на опонента ви по време на PK Евент или Vip Duel.
14. Забранено е да се краде Blood Castle куест оръжието, което пада от статуята. Ако не сте счупили вие статуята нямате право да стоите върху оръжието и да пречите да се вземе.
15. Възможно е да не ви падне награда от куест. Не връщаме награди които не са паднали.
16. Преченето по време на Vip Duel или Guild War е забранено.
17. Забранено е влизането в Blood Castle и Devil Square с Energy Elf (Buffer / Caster). Моля, снимайте нарушителите, за да си получат наказанието.
18. Администраторският колектив не го интересува кой е играл от даден акаунт, когато е бил провинен. Извинения от сорта "не бях аз, а братовчед ми" не са оправдания. Пазете си акаунта само за вас!
19. Switch-а е задължителен само преди началото на дуела. След това единствено поставеното лице може да ви накара да switch-нете, ако види нещо съмнително. Ако опонентът ви иска switch, вие не сте длъжни да го правите.
20. Забранено е сменянето на предмети по време на VIP Duel.
21. Напълно забранено е развалянето и преченето на евенти, било то семпли или специални.
22. Напълно се забранява да си кръщавате героите, подобни на Членовете на Залата на Славата, Гейм Мастърите и/или Администраторите.
23. Забранява се биенето с ляв бутон по време на VIP Duel или Евент.
24. Задължително трябва да се спазва HP границата, която е написана в Hof Rules, по време на PVP Event-ти!


1. Its Forbidden swearing or arguing with Admins or Game Masters!
2. Its Forbidden advertising another servers.
3. Its Forbidden using hacks or another programs in game!
4. Its Forbidden to put any sort of patches in your game client.
5. Its Forbidden to make trade scams, make screenshots every time when you make deals.
6. Its forbidden to bug Golden Invasions (monsters) with Ice Age and Poison.
7. Its Forbidden to run away from Guild Wars or VIP Duel! If someone run away, make screenshot and send it to Admin/GM!
8. Account exchanges, items. SMS or credit deals are only available when there is an Administrator! We are not responsible for following your head without a Administrator.
9. Its Forbidden to impersonate as Admin , Game Master or Hall of Fame members.
10. Its Forbidden to threat someone with ban.
11. Its Forbidden to swear.
12. Please avoid POST spam.
13. Its Forbidden to type /party or /trade to your opponent during a PK Event or VIP Duel.
14. its Forbidden to steal the Blood Castle 6 quest weapon, which is dropping by the statue. If you haven't broke the statue, you are not allowed to stay upon the weapon, because that way people cant take it.
15. Its possible to complete a quest and your reward to not drop. We don't return rewards of quests that have not dropped.
16. Interfering in other players VIP Duels is Forbidden.
17. Its Forbidden to enter in Blood Castle 6 and Devil Square 4 with Energy Elf (Buffer / Caster). Please Screenshot the offenders.
18. The DeviLMu's team does not care who has played from an account when it is guilty. Excuses of the variety "My cousin was playing, not me" are not justified. Keep your account just for you!
19. The switch is only required before the duel begins. Then the only person who can make you switch if see something suspicious is the Admin/GM. If your opponent wants a Switch, you are not required to do so.
20. Prevention of events, whether simple or special, is completely Forbidden.
21. Replacing items during VIP Duel is Forbidden.
22. It is totally Forbidden to be named heroes such as the Hall of Fame, Game Master or the Administrator.
23. Forbidden is left-button hitting during VIP Duel or Event.
24. You have to be with HP that is not higher that HoF Rules regulations, during PVP Events.[/b]
DevilMu and Social Networks

Site: "DeviLMu"
Facebook: "DeviLMu"

Locked